Η BLUTR σέβεται και ακολουθεί τον Κώδικα Ταξινόμησης Αυτοκινήτων, που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από την ACRISS (the Association of Car Rental Industry Systems Standard), με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της απ' όλο τον κόσμο, μια ενιαία και τεκμηριωμένη επιλογή, κατά την κράτηση του αυτοκινήτου τους.

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι Διεθνής Κωδικοί Κατηγοριών, που προσφέρει η εταιρία μας, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Group A

 

EDMR
Category : Economy

Type: Hatchback

Doors : 5

Passengers : 4

Transmission : Manual

Rent Economy Car in mykonos
Rent Economy Car in mykonos

 

Group B

CCMR
Category : Compact

Type : Hatchback

Doors : 5

Passengers : 5

Transmission : Manual

Rent Compact Car in Mykonos
Rent Compact Car in Mykonos

 
 

CDMR
Category : Compact

Type : Sedan

Doors : 5

Passengers : 4

Transmission : Manual

Rent Family Car in Mykonos
Rent Family Car in Mykonos

 

Group C

IDMR
Category : Indermediate

Type : Sedan

Doors : 5

Passengers : 5

Transmission : Manual
 

Rent Standard Car in Mykonos
Rent Standard Car in Mykonos

 

Group D

EDAR
Category : Economy

Type : Hatchback

Doors : 5

Passengers : 4

Transmission : Automatic

 

Rent Automatic Car in Mykonos
Rent Automatic Car in Mykonos

 

Group E

CDAR
Category : Compact

Type : Sedan

Doors : 5

Passengers : 5

Transmission : Automatic

 

Rent Automatic Sedan Car in Mykonos
Rent Automatic Sedan Car in Mykonos

 

Group F

ITMR
Category : Intermediate

Type : Cabrio

Doors : 3

Passengers : 4

Transmission : Manual

 

Rent Convertable Car in Mykonos
Rent Cabrio Car in Mykonos

 

Group K

CFMN
Category : Compact

Type : 4WD

Doors : 2

Passengers : 4

Transmission : Manual

 

Rent Suzuki Jimny in Mykonos
Rent Suzuki Jimny in Mykonos

 

Group L

FFMR
Category : Full Size

Type : 4WD

Doors : 5

Passengers : 5

Transmission : Manual

 

Rent SUV in Mykonos
Rent SUV in Mykonos

 

Group G1

SVMR
Category : Mini Van

Type : Standard

Doors : 4

Passengers : 7

Transmission : Manual

 

Rent Mini Bus in Mykonos
Rent Mini Bus in Mykonos

 

Group G2

FVMR
Category : Mini Van

Type : Full Size

Doors : 4

Passengers : 9

Transmission : Manual

 

Rent Bus in Mykonos
Rent Bus in Mykonos

 

Group W

XFMR
Category : WRANGLER

Type : JEEP

Doors : 4

Passengers : 5

Transmission : Automatic

 

Rent Jeep Wrangler in Mykonos
Rent Wrangler in Mykonos