Η BLUTR σέβεται και ακολουθεί τον Κώδικα Ταξινόμησης Αυτοκινήτων, που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από την ACRISS (the Association of Car Rental Industry Systems Standard), με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της απ' όλο τον κόσμο, μια ενιαία και τεκμηριωμένη επιλογή, κατά την κράτηση του αυτοκινήτου τους.

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι Διεθνής Κωδικοί Κατηγοριών, που προσφέρει η εταιρία μας, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Group A

MCMR

Κατηγορία : Mini

Τύπος : Hatchback

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 4 

Ταχύτητες : Manual 

Rent Mini Car in Mykonos
Rent Mini Car in Mykonos

 

Rent mini car in mykonos
 Rent Mini Car in mykonos

 

EDMR
Κατηγορία : Economy

Τύπος : Hatchback

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 4

Ταχύτητες : Manual

Rent Economy Car in mykonos
Rent Economy Car in mykonos

 

Group B

CCMR
Κατηγορία : Compact

Τύπος : Hatchback

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 5

Ταχύτητες : Manual

Rent Compact Car in Mykonos
Rent Compact Car in Mykonos

 

Rent Sedan Car in Mykonos
Rent Sedan Car in Mykonos

 

CDMR
Κατηγορία : Compact

Τύπος : Sedan

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 4

Ταχύτητες : Manual

Rent Family Car in Mykonos
Rent Family Car in Mykonos

 

Group C

IDMR
Κατηγορία : Indermediate

Τύπος : Sedan

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 5

Ταχύτητες : Manual
 

Rent Standard Car in Mykonos
Rent Standard Car in Mykonos

 

Group D1

EDAR
Κατηγορία : Economy

Τύπος : Hatchback

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 4

Ταχύτητες : Automatic

 

Rent Automatic Car in Mykonos
Rent Automatic Car in Mykonos

 

Group D2

CDAR
Κατηγορία : Compact

Τύπος : Sedan

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 5

Ταχύτητες : Automatic

 

Rent Automatic Sedan Car in Mykonos
Rent Automatic Sedan Car in Mykonos

 

Group E

ITMR
Κατηγορία : Intermediate

Τύπος : Cabrio

Πόρτες : 3

Επιβάτες : 4

Ταχύτητες : Manual

 

Rent Convertable Car in Mykonos
Rent Cabrio Car in Mykonos

 

Group F1

CFMN
Κατηγορία : Compact

Τύπος : 4WD

Πόρτες : 2

Επιβάτες : 4

Ταχύτητες : Manual

 

Rent Suzuki Jimny in Mykonos
Rent Suzuki Jimny in Mykonos

 

Group F2

FFMR
Κατηγορία : Full Size

Τύπος : 4WD

Πόρτες : 5

Επιβάτες : 5

Ταχύτητες : Manual

 

Rent SUV in Mykonos
Rent SUV in Mykonos

 

Group G1

SVMR
Κατηγορία : Mini Van

Τύπος : Standard

Πόρτες : 4

Επιβάτες : 7

Ταχύτητες : Manual

 

Rent Mini Bus in Mykonos
Rent Mini Bus in Mykonos

 

Group G2

FVMR
Κατηγορία : Mini Van

Τύπος : Full Size

Πόρτες : 4

Επιβάτες : 9

Ταχύτητες : Manual

 

Rent Bus in Mykonos
Rent Bus in Mykonos

 

Group W

XFMR
Κατηγορία : WRANGLER

Τύπος : JEEP

Πόρτες : 4

Επιβάτες : 5

Ταχύτητες : Automatic

 

Rent Jeep Wrangler in Mykonos
Rent Wrangler in Mykonos